?> Profesjonalna obsługa i szkolenia BHP, konserwacja sprzętu

Aktualności

Roczna analiza stanu BHP

Analiza stanu bhp potrzebna jest przede wszystkim pracodawcy, ale również pracownikom służby bhp.
Osobą, która jest odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa w firmie, jest oczywiście pracodawca, a dalej wszystkie osoby kierujące pracownikami w części wynikającej z ich zakresu odpowiedzialności. Ale należy pamiętać, że pracodawca zatrudnia pracowników służby bhp, którzy mimo, że bezpośrednio nie odpowiadają za stan bhp, to są "doradcami pracodawcy, osób nadzoru i robotników", a więc.....

Czytaj więcej »

Pracodawco! Pamietaj o ocenie ryzyka zawodowego

Pamiętaj to pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten realizuje w szczególności poprzez:
- zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą,
- właściwą organizacją pracy,
- stosowanie koniecznych środków profilaktycznych,
- informowanie i szkolenie pracowników.

Czytaj więcej »

Odśnieżanie na wysokości zgodnie z BHP

W przypadku prac związanych z odśnieżaniem dachów mamy do czynienia z pracą na wysokości. Prace na wysokości stanowią bardzo duże zagrożenie i ryzyko wypadków. Upadki z wysokości powoduję przeważnie ciężkie uszkodzenia ciała, a bardzo często kończą się śmiercią poszkodowanego. Dlatego przed rozpoczęciem prac w warunkach szczególnie groźnych warto zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy.

Czytaj więcej »

Zniesienie obowiazku pracodawcy składania zgłoszeń do PIP i PIS

Dnia 17 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, znosząca obowiązek pracodawcy rozpoczynającego działalność zawiadamiania inspektora pracy i inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Czytaj więcej »

Zmiany w KODEKSIE PRACY od 01 stycznia 2013r

Rok 2013 rozpocznie się nie inaczej jak i rok poprzedni, wdrażając wiele istotnych zmian w przepisach, które są nieodłącznym elementem nawiązania stosunku pracy.

Czytaj więcej »